Skip to content
10/02/2009 / Võ Thanh Phong

Tài liệu Thổ nhưỡng và Quy hoạch sử dụng đất

Giới thiệu môn học: Đề cương chi tiết
Bài giảng: -doc Thổ nhưỡngQuy hoạch -ppt Thổ nhưỡng 1, Thổ nhưỡng 2 và Quy hoạch
Tài liệu thực hành: Thổ nhưỡng và Quy hoạch
Tài liệu tham khảo: – Thổ nhưỡng: dạng zip dạng swf – Quy hoạch: dạng zip hay trên site FAO
Tài liệu tham khảo thêm:
5 yếu tố hình thành đất (English) Hans Jenny
Địa chất liên quan đến hình thành đất Viện Địa chất
Vi sinh vật đất PGS. TS Phạm Văn Kim
Phân loại đất tài liệu của Võ-Tòng Anh
Phân loại đất FAO/WRB2006
Trở ngại đất PGS. TS. Võ Thị Gương
– Phân bón và cách sử dụng file zip hay trên site IFA (The International Fertilizer Industry Association)
Cây lúa English IRRI
Tạp chí Khoa học và Phát triển của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: