Skip to content
26/02/2009 / Võ Thanh Phong

Hướng nghiệp sinh viên / học sinh ngành quản lý đất đai

Cơ quan tài nguyên môi trường các cấp Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV.
Tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức ngành tài nguyên môi trường Quyết định 07/2008/QĐ-BTNMT.
Đề cương tuyển dụng lao động theo mẫu của Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình – Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tài liệu H­ướng dẫn nghiệp vụ cán bộ địa chính cấp xã SEMLA
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: