Skip to content
03/04/2009 / Võ Thanh Phong

Tài liệu tham khảo môn học Trắc địa

TT Tên bài giảng        Tác giả          Ghi chú
1. Bài giảng Trắc đạc   Bùi Quang Tuyến  Đại học Cần Thơ
2. Đo đạc địa chính     Nguyễn Đức Huy   Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
3. Giáo trình Trắc địa  Đàm Xuân Hoàn    Đại học Nông Nghiệp I
4. Bài giảng Trắc địa   Lê Văn Định      Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
5. Bài giảng Trắc địa   Phạm Viết Vỹ     Cao đẳng Xây Dựng Số 3
6. Bài giảng Trắc địa   Lê Thị Phụng Hà  Đại học Cần Thơ
7. Trắc địa đại cương   Trần Văn Quảng   NXB Xây Dựng
8. Trắc địa             Lê Văn Chọn      Đại học Bách Khoa TPHCM
9. Trắc địa và GIS      Hoàng Ngọc Hà    Đại học Mỏ – Địa Chất Hà Nội
10.Giáo trình Trắc địa (chưa xác định)
Quy phạm thành lập bản đồ địa chính Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Hướng dẫn trích đo địa chính thửa đất theo Chỉ thị 31
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.
Giới thiệu và Quy định về Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: