Skip to content
09/05/2010 / Võ Thanh Phong

Các tài liệu tham khảo về quy hoạch sử dụng đất

Bài giảng, giáo trình:
1. Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai         Lê Quang Trí       Trường ĐH Cần Thơ

2. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất đai 1,2,22,3 Phan Văn Tự        Trường ĐH Nông Lâm TP HCM

2. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất              Vụ ĐK&TK đất đai   Bộ Tài nguyên và Môi trường

3. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất              Lê Cảnh Định       Trường ĐH Bách khoa TP HCM

4. Bài giảng tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất      Nguyễn Trung Quyết Trường ĐH Nông Lâm TP HCM
5. Tài liệu tập huấn Quy hoạch sử dụng đất      SEMLA              Bộ Tài nguyên và Môi trường
6. Các phương pháp ứng dụng lập QHSD đất 13   Võ Thanh Phong     Trường CĐCĐ Vĩnh Long
   2-PRA                                        Nguyễn Ngọc Đệ     Trường ĐH Cần Thơ
7. Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép              SEMLA              Bộ Tài nguyên và Môi trường
8. Đề cương tập huấn công tác QHSD đất          Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản quy phạm pháp luật:
3. Nghị định 181, 69
Tài liệu nghiệp vụ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: