Skip to content

Danh mục sách

 1. Trắc đạc. Bùi Quang Tuyến và các thành viên. Trường ĐH Cần Thơ. 2005.   Xem Tải xuống 
 2. Trắc địa. Phạm Văn Chuyên. NXB Xây dựng. 2006.
 3. Giáo trình Trắc địa cho ngành Địa chính và Quản lý đất đai. Đàm Xuân Hoàn. Trường ĐH Nông nghiệp I.   2007. Xem Tải xuống
 4. Hướng dẫn giải bài tập Trắc địa đại cương. Phạm Văn Chuyên. NXB Giao thông Vận tải. 2008. 
 5. Trắc địa – Phần bài tập. Lê Hồng Ánh. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 1998.
 6. Bản đồ học đại cương. Lâm Quang Dốc. NXB ĐH Sư phạm. 2005. Xem  Tải xuống
 7. Bản đồ học và Hệ thống thông tin địa lý (GIS). Nguyễn Hiếu Trung. Trường ĐH Cần Thơ. 2000.
 8. Giáo trình Bản đồ địa chính. 2007. Vũ Bích Vân và các thành viên. NXB Hà Nội. 2007.
 9. Khóa học Bản đồ học. Đỗ Vũ Sơn.  http://daotaotructuyen.org/course/view.php?id=43
 10. Giáo trình Toán bản đồ Phần 1 & Phần 2
 11. Giáo trình Bản đồ địa chính (Dành cho sinh viên ngành quản lý đất đai). Nguyễn Thị Kim Hiệp. Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên)  Xem Tải xuống
 12. Giáo trình Đo đạc Địa chính (Dùng trong các trường THCN). Nguyễn Trọng San. NXB Hà Nội. 2006.  Xem Tải xuống
 13. Bài giảng môn học AutoCAD 1. Nguyễn Hoàng Hiển. Trường ĐH Sư phạm TP HCM. 2006.  Xem  Tải xuống
 14. Căn bản hướng dẫn sử dụng MicroStation SE. Cục Công nghệ thông tin. Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2004.   Xem  Tải xuống
 15. Hướng dẫn sử dụng FAMIS 2006. Cục Công nghệ thông tin. Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2006.   Xem Tải xuống
 16. Giáo trình Thổ nhưỡng. Trần Kim Tính và các thành viên. Trường ĐH Cần Thơ. 2001.
 17. Giáo trình Thổ nhưỡng học. Trần Văn Chính và các thành viên. Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội. 2000.  Liên kết Tải xuống
 18. Factors of Soil Formation (A System of Quantitative Pedolog). Hans Jenny. Dover Publications, Inc. 1994.  Xem Tải xuống
 19. Sổ tay điều tra, phân loại và đánh giá đất đai. Tôn Thất Chiểu và các thành viên. NXB Nông nghiệp. 1999. Tải xuống
 20. Giáo trình phì nhiêu đất. Ngô Ngọc Hưng và các thành viên. Trường ĐH Cần Thơ. 2004.
 21. Giáo trình Tài nguyên nước lục địa. Nguyễn Võ Châu Ngân.  Trường ĐH Cần Thơ. 2003.  Xem Tải xuống
 22. Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam. Nguyễn Thanh Sơn. NXB Giáo dục. 2005.  Xem Tải xuống
 23. Giáo trình Quản lý nguồn nước. Phạm Ngọc Dũng  và các thành viên.  Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội. 200?. Xem Tải xuống
 24. Giáo trình Quy hoạch và quản lý nguồn nước. Hà Văn Khối.  NXB Nông nghiệp. 2005.  Xem Tải xuống
 25. Giáo trình Luật đất đai. Trần Quang Huy. NXB Công an nhân dân. 2005.  Xem Tải xuống
 26. Bài giảng Luật đất đai. Vũ Ngọc Kích. Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2004. Tải xuống
 27. Hỏi đáp pháp luật về tài nguyên và môi trường. Vụ Pháp chế – Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2007.   Xem Tải xuống
 28. Giáo trình Quản lý nhà nước về đất đai. Nguyễn Khắc Thái Sơn. NXB Nông nghiệp. 2007. Xem Tải xuống
 29. Giáo trình Hệ thống quản lý thông tin đất đai. Trần Văn Hùng, Truơng Chí Quang. Trường ĐH Cần Thơ. 2005.
 30. GIS đại cương. Trần Vĩnh Phước. NXB Đại học Quốc gia. 2000.
 31. Hệ thống thông tin địa lý. Võ Quang Minh. Trường ĐH Cần Thơ. 2005. Xem
 32. Giáo trình Đánh giá đất đai. Lê Quang Trí. Trường ĐH Cần Thơ. 2005.
 33. Giáo trình Phân hạng và định giá đất. Lê Tấn Lợi. Trường ĐH Cần Thơ. 2002.
 34. Giáo trình Định giá đất. Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân. Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. 2005. Xem Tải xuống
 35. Bài giảng Quy hoạch nông thôn. Lê Tấn Lợi. Trường ĐH Cần Thơ. 2005.
 36. Giáo trình Đăng ký và thống kê đất đai. Lê Đình Thắng và các thành viên. NXB Hà Nội. 2005.
 37. Bài giảng Về đăng ký quyền sử dụng đất. Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2004. Tải xuống
 38. Nghiệp vụ Đăng ký thống kê. Chương trình SEMLA – Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2009.  Xem Tải xuống
 39. Giáo trình Qui hoạch sử dụng đất đai. Lê Quang Trí. Trường ĐH Cần Thơ. 2005. Xem Tải xuống
 40. Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất. Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2007. Tải xuống
 41. Đề cương Tập huấn về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Viện Điều tra Quy hoạch đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2004. Tải xuống
 42. Nghiệp vụ Địa chính xã. Chương trình SEMLA – Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2009. Tải xuống
 43. Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của chính quyền cấp huyện. Chương trình SEMLA – Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2009. Tải xuống
 44. Nghiệp vụ Bảo vệ môi trường. Chương trình SEMLA – Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2009. Tải xuống
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: