Skip to content

Khoa học đất cơ bản

Chương 1. Giới thiệu    

Lịch sử hình thành Trái Đất     clip 1    clip 2 

Chương 2. Đá và sự phong hóa    

Diện tích bề mặt với kích thước và hình dạng Xem Tải xuống
Phong hóa khoáng    Xem Tải xuống
Thay đổi thành phần khoáng     Xem Tải xuống
Thay đổi hàm lượng các nguyên tố     Xem Tải xuống
Sự hình thành các tầng đất    Xem Tải xuống
Địa hình đối với sự hình thành đất    Xem Tải xuống


Chương 3. Thành phần cấu tạo đất

Chương 4. Vật lý đất

Tam giác sa cấu     Xem Tải xuống


Chương 5. Hình thái đất

Chương 6. Hóa học đất

Chương 7. Sinh học đất

Chương 8. Phân loại đất

Phân loại đất & Xây dựng bản đồ đất. Đỗ Nguyên Hải và ctv, 2007    Tải xuống
FAO – World Reference Base    Liên kết
USDA – Soil Taxonomy    Liên kết

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: