Skip to content

Trắc địa cơ sở

Phần 1: Kiến thức chung về trắc địa

§1.1 Giới thiệu trắc địa

1.1.1 Định nghĩa trắc địa     Liên kết

1.1.2 Các phân ngành của trắc địa     Liên kết

1.1.3 Lịch sử phát triển ngành trắc địa

1.1.4 Các đơn vị được sử dụng trong trắc địa     Xem thêm: độmét

§1.2 Hình dạng Trái Đất và định vị

1.2.1 Hình dạng Trái Đất    Xem thêm: WGS84

1.2.2 Phép chiếu bản đồ     Xem Tải xuống      Xem thêm: Toán bản đồ  Map Projections: Carlos A. Furuti Peter H. Dana

1.2.3 Định vị điểm    Xem thêm:     GPS NGA Wiki

1.2.4 Định hướng đường thẳng

1.2.5 Bài toán trắc địa

§1.3 Sai số đo đạc

1.3.1 Các dạng đo và sai số

1.3.2 Nguyên nhân sinh ra sai số và phân loại sai số

1.3.3 Tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác kết quả đo

Phần 2: Đo đạc các đại lượng cơ bản trong trắc địa

§2.1 Đo dài

2.1.1 Ðo chiều dài bằng thước

2.1.2 Ðo chiều dài bằng máy kinh vĩ quang học mia đứng

2.1.3 Đo chiều dài bằng máy đo điện tử

Các video clip đo chiều dài: clip 1 Tải xuốngclip 2 Tải xuốngclip 3 Tải xuốngclip 4 Tải xuống, clip 5 Tải xuống

Xem các video clip

§2.2 Đo góc

2.2.1 Đo góc bằng

2.2.2 Đo góc đứng

Các video clip sử dụng máy kinh vĩ quang học: clip 1 Tải xuốngclip 2 Tải xuống và máy kinh vĩ điện tử clip 1 Tải xuốngclip 2Tải xuốngclip 3 Tải xuống

Xem các video clip

§2.3 Đo cao

2.3.1 Đo cao hình học

2.3.2 Ðo cao luợng giác

Phần 3: Thành lập bản đồ

§3.1 Lưới khống chế trắc địa

3.1.1 Khái niệm và phân loại

3.1.2 Đường chuyền kinh vĩ

3.1.3 Lưới thủy chuẩn kỹ thuật

§3.2 Phương pháp giao hội xác định tọa độ điểm

3.2.1 Giao hội thuận

3.2.2 Giao hội nghịch

3.2.3 Giao hội kết hợp

§3.3 Đo vẽ bản đồ địa hình bằng phương pháp toàn đạc

3.3.1 Khái quát phương pháp toàn đạc

3.3.2 Quy trình đo

3.3.3 Xử lý số liệu

3.3.4 Kiểm tra nghiệm thu

Tài liệu và Bài tập ôn thi tốt nghiệp môn Cơ sở (phần Trắc địa)     Liên kết

Tài liệu ôn thi cao đẳng liên thông môn Trắc địa
– Đề cương     Xem Tải xuống
– Tài liệu     Xem Tải xuống

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: